Μείωση της διαφοράς τεκμηρίων με εισόδημα από χρεόγραφα

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν επικαλούμαστε συγκεκριμένα ποσά για να καλύψουμε μια ενδεχόμενη διαφορά στα τεκμήρια σε σχέση με τα εισοδήματα μας και ειδικά στις περιπτώσεις που τα ποσά αυτά αφορούν… περισσότερα →