Σημαντική διευκρίνηση για την νέα Ρύθμιση του Ν.4321/2015.

Σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση του αρ. 3 του Ν.4321/2015 προκειμένου να ενταχθούν οι προηγούμενες ρυθμίσεις στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων του ιδίου Νόμου θα πρέπει να βρίσκονται σε… περισσότερα →