Φορολογική αντιμετώπιση κεφαλαιοποίησης κερδών ανώνυμης εταιρίας και ΕΠΕ

Η κεφαλαιοποίηση των συσσωρευμένων κερδών των κεφαλαιουχικών εταιριών λογίζεται φορολογικά ως δύο πράξεις από πλευράς των μετόχων: 1. Διανομή μερίσματος 2. Κεφαλαιοποίηση του μερίσματος και έκδοση μετοχών (Αγορά μετοχών). Στην… περισσότερα →