Ανατροπή στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τις ΙΚΕ και τις ΑΕ (ανώνυμες εταιρίες)

Δημοσιεύθηκε στις 16/4/2018 απόφαση του υφυπουργού εργασίας (υπ. αριθμ. Δ.15/Δ’/619/15/2018) η οποία διευκρινίζει, στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες… περισσότερα →