Σημαντική ανατροπή στην εισφορά αλληλεγγύης

Σύμφωνα με την 2563/12.10.2015 απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του αρ. 29 του Ν.3986/2011 που καθόριζε ότι για… περισσότερα →