Τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων

Α) Σε όσους δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων 100 € σε κάθε περίπτωση

( μηδενική, χρεωστική, πιστωτική )

Β) Σε όσους τηρούν βιβλία:

100 € είναι το πρόστιμο για μηδενικές, πιστωτικές και για τροποποιητικές από τις οποίες προκύπτει μείωση του αρχικού φόρου.

250 € είναι το πρόστιμο της τροποποιητικής όταν προκύπτει αύξηση του αρχικού φόρου, σε απλογραφικά βιβλία

500 € είναι το πρόστιμο της τροποποιητικής όταν προκύπτει αύξηση του αρχικού φόρου , σε διπλογραφικά βιβλία