Σημαντική διευκρίνηση για την νέα Ρύθμιση του Ν.4321/2015.

Σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση του αρ. 3 του Ν.4321/2015 προκειμένου να ενταχθούν οι προηγούμενες ρυθμίσεις στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων του ιδίου Νόμου θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ. Όσοι φορολογούμενοι έχουν ρυθμίσει οφειλές με τον νόμο 4305/2014 θα πρέπει για να διατηρήσουν την ρύθμιση σε ισχύ να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις των πρώτων 6 μηνών από την έναρξη της ρύθμισης και να μην χάσουν καμία δόση προκειμένου να ενταχθούν, εφόσον το επιθυμούν στη καινούργια ρύθμιση των 100 δόσεων.

Οπότε οι δόσεις της ρύθμισης του Ν.4305/2014 οι οποίες λήγουν στις 31/03/2015 και 30/04/2015 θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά από τους φορολογούμενους.