Παράταση υποβολής Ε9 ( άρθρο 84 του Ν. 4413/2016 ).

Παρατείνεται από τη λήξη της 29.7.2016, έως 30.11.2016, η προθεσμία υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επομένων.

Εάν ο νέος ΕΝΦΙΑ είναι μειωμένος κατά 300 ευρώ και άνω, η υπόθεση θα παραπέμπεται στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο.

Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία, το αυτοτελές πρόστιμο μειώνεται στο μισό, είναι δηλαδή 50 ευρώ.

Συνηθέστερα λάθη που ανεβάζουν το ποσό του ΕΝΦΙΑ, παρατηρούνται στη δήλωση θέσης των αγροτεμαχίων, στο είδος του κτίσματος ( αν υπάρχει εντός του αγροτεμαχίου ), στον όροφο των διαμερισμάτων, στη δήλωση των βοηθητικών χώρων ως κύριων, στη δήλωση πλήρους κυριότητας αντί ψιλής κυριότητας και επικαρπίας, στο έτος γέννησης του επικαρπωτή και στον υπολογισμό ΕΝΦΙΑ ημιτελών κτισμάτων ( έκπτωση 60% )
Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ αγροτεμαχίων και λοιπών εκτάσεων γης, αναβάλλεται για του χρόνου.