Ο Γιώργος Σιδέρης αρθρογραφεί στα Διαμεταφορικά Νέα για τη φορολογία αλλοδαπών επιχειρήσεων

O Γιώργος Σιδέρης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μας, αρθρογραφεί στο 13ο τεύχος των Διαμεταφορικών Νέων και αναλύει το θέμα του φόρου μεριασμάτων σε αλλοδαπες εταιρείες. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες των οποίων η έδρα είναι εκτός Ελλάδας; Πως μπορούν να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις από τις νέες διατάξεις; Ποιες χώρες εμπίπτουν στη νομοθεσία; Διαβάστε εδώ το άρθρο του.