Τηλέφωνο: 210 9521 388 - 210 9586 656
Σε εμάς κυριαρχεί η ευθύνη...

Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις.

Η εταιρεία μας παρέχει τρία πακέτα λογιστικής και φορολογικής κάλυψης των επιχειρήσεων – επιτηδευματιών τα οποία καλύπτουν στο ακέραιο τις ανάγκες κάθε δραστηριότητας.

PRIVATE BUSINESS
Απευθύνεται σε Ελ. Επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με μικρό όγκο κινήσεων
BUSINESS PLUS
Απευθύνεται σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και Ελ. Επαγγελματίες
PREMIUM BUSINESS
Απευθύνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις Α.Ε. ΕΠΕ με ή χωρίς λογιστήριο εντός της έδρας τους
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ενημέρωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων Ενημέρωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων Προαιρετική ενημέρωση και τήρηση βιβλίων
Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Επίβλεψη λογιστηρίου
Οικονομικά αποτελέσματα ανά τρίμηνο Οικονομικά αποτελέσματα ανά μήνα Οικονομικά αποτελέσματα ανά μήνα και προϋπολογισμός τελικών αποτελεσμάτων
Μηνιαία ενημέρωση για την πορεία του ΦΠΑ Μηνιαία ενημέρωση για την πορεία του ΦΠΑ Σχεδιασμός για την μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης
Εργασίες στην αρμόδια εφορία (θεωρήσεις, μεταβολές κλπ.) Εργασίες στην αρμόδια εφορία (θεωρήσεις, μεταβολές κλπ.)
Επιμέλεια Μισθοδοσίας Επιμέλεια Μισθοδοσίας
Τήρηση εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων Τήρηση εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
Διεκπεραίωση προγραμμάτων επιδοτήσεων προσωπικού Συμβουλευτική σε θέματα επιδοτήσεων
Κόστος: από 40€/μήνα Κόστος: από 100€/μήνα Κατόπιν συμφωνίας
Τα ανωτέρω πακέτα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη σχέση υπηρεσιών/κόστους
Back to Top